Het gaat zo niet langer...

 

Pijn, tegenslag, geen uitzicht.
Er zijn momenten, dat het allemaal te veel is.

Vaak lost zich dat weer op, maar nu duurt het langer.

Dan komt het punt, dat je die pijn, onrust, frustratie, angst of eenzaamheid niet langer kunt hebben.

Je wilt ervan af, in ieder geval dat het minder wordt.

Je glimlach terug
Onze praktijk stoelt op 30 jaar ervaring in de omgang met mensen, die weer de glimlach om hun mond willen hebben. Ze willen een wending in hun bestaan, die maakt, dat het geluk weer naar hun toekomt. Ze willen weer toekomst en tevredenheid in zichzelf.

 

 

 

ZO'N BEHOEFTE AAN EEN GOED GESPREK...

 

Vlak, diepgang kwijt, gesprekspartners verloren.

Ik zeg niet dat ik eenzaam ben, wel weinig uitdaging.

Raakt mijn bron soms leeg?

En zo oud ben ik toch ook nog niet.

 

Mijn binding weer terug

We zijn een prikkelende gesprekspartner voor je.

Levensvragen en en -antwoorden komen langs.

We zoeken en vinden in de kelders van je geluk.

Soms is het zoeken zelf het goud.